The Chinese version of Twinkle Twinkle Little Star

Notes

Pinyin

xiao3 xing1 xing1

yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1
gua4 zai4 tian1 kong1 fang4 guang1 ming2,
hao3 xiang4 xu3 duo1 xiao3 yan3 jing1
yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1,
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1

Listen

Download

Many thanks to Fang Xiao Yan for contributing and singing this song.

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Ray Lee for advising me on the literal translation.

M goi! & Xie xie!