Es la version china de "Estrellita"

Notas

Pinyin

xiao3 xing1 xing1

yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1
gua4 zai4 tian1 kong1 fang4 guang1 ming2,
hao3 xiang4 xu3 duo1 xiao3 yan3 jing1
yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1,
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1

Listen

Descargar

Muchas gracias a Fang Xiao Yan por esta canción y por cantarla.

Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.