Notes

Transliteration

Sednala v gradina pod durvo Kalina,
Rumena devoika chudna pesnopoika

Sednala, zapyala, lyulka zalyulyala:
Nani, bratche, na-ni, sŭncho pak te kani

Sŭncho shte ti prati koncheta krilati,
S svilena yuzditsa, v pustra kolesnitsa

Listen

Sheet Music

Sheet Music - Седнала Калинка

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Daniela Jeliazkova, Sofia Ladies International Choir Music Director for contributing and translating this song.