Notes

*霞 means the colored clouds one can see in the evening sky.

Pronunciation:

Tai yeung cheung na dai hung fa
zyoi na dung fong tin bin gua//
Yuen yuen min yee hoi sao cheung hung ha
zi si siu but suet wa//
Tai yeung cheung gor dai naam gua
zyoi na gou gou tin hung gua//
zyiu duk mun san fuun lok yung yung
Chou yee faat nuen nga//
Dai zyeui ba, siu ha ha
Lok liu ya yiu wong sheung pa//
Ging ta, ngoi ta
Ngo ba sun yuen gao cup ta//
Tai yeung guen liu bin wui ga
Yea lui yau sik siu ging pa//
Ming sun yuet yee lok yuk yaat chong loi
Yee gou wong sheung pa

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Wing yan Yau for sharing this song and for translating it (with Lisa).