"Bayushki bayu" is an expression to lull a baby to sleep in Russian.

Казачья Колыбельная Песня - Russian Children's Songs - Russia - Mama Lisa's World: Children's Songs and Rhymes from Around the World  - Intro Image

Notes

*Bayushki bayu is the Russian expression to lull a baby to sleep.

Author: Mikhaïl Iourievitch Lermontov (Михаил Юрьевич Лермонтов) (1814-1841)

Transliteration

1. Spi mladyenets, moi prekrasný,
bayushki bayu,
tikho smotrit myesyats yasný
f kolýbyel tvayu.
Stanu skazývat' ya skazki,
pyesenki spayu,
tý-zh dremli, zakrývshi glazki,
bayushki bayu.

2. Sim uznayesh, budit vremya,
branoye zhityo,
smyelo vdyenish nogu f stremya
i vazmyosh ruzhyo.
Ya sedeltse boyevoye
sholkom razoshyu.
Spi, ditya mayo radnoye,
bayushki bayu.

3. Bogatýr tý budish s vidu
i kazak dushoi.
Pravazhat' tibya ya výdu,
tý makhnyosh rukoi.
Skolko gorkikh slyoz ukradkoi
ya f tu notsh pralyu!
Spi, moi angel, tikho, sladko,
bayushki bayu.

4. Stanu ya toskoi tomit'sya,
byesutyeshno zhdat',
stanu tselý dyen' molit'sya,
po notsham gadat'.
Stanu dumat', shto skutshayesh
tý f tshuzhom krayu.
Spi-zh, paka zabot nye znayesh,
bayushki bayu.

5. Dam tibye ya na darogu
obrazok svyatoi,
tý yevo, molyasya bogu,
stav pyered saboi.
Da, gotovyas v boi apasný,
pomni mat' svayu.
Spi, mladyenets, moi prekrasný,
bayushki bayu

Казачья Колыбельная Песня - Russian Children's Songs - Russia - Mama Lisa's World: Children's Songs and Rhymes from Around the World  - Comment After Song Image
Listen

Only part of the song is sung in the recording below. It's sung as follows:

Verse 1, Verse 3 (after the whole verse is sung the last 2 lines are repeated) and Verse 5 (repeat last 2 lines of verse 5 at the end).

Download

Many thanks to Maya Osnovina for singing this lullaby for us.

Download

Many thanks also to Lalitree for allowing us to post her recording of this lullaby.

Sheet Music

Sheet Music - Казачья Колыбельная Песня

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Kai Kracht for allowing to use the transliteration and the English translation from his site of Russian Folk Songs! Translation edited by Lisa.

Thanks also to Natacha DENECHAUD-GUNKO for help with the score!

The illustrations are from Nursery Rhymes of Belgium, France and Russia (1917) by L. Edna Walter, illustrated by M. Alfred Bastien.

Bolshoe spasibo!

Большое спасибо!