Αγια Μαρίνα τζιαι κυρά - Cypriot Children's Songs - Cyprus - Mama Lisa's World: Children's Songs and Rhymes from Around the World  - Intro Image

Notes

Pronunciation

Agia Marína tziai kyrá
pou pokoimízeis ta mo̱rá
potzoími̱s̱' to koroúdin mou
to pkio glytzýn traoúdin mou

tz ýpne pou paírneis ta mo̱rá
páre tzi' eménan toúto
Mikrón-mikrón sou to 'do̱ka
meálon fére mou to

Epár' to péra, gýris̱' to
tzai stráfou píso̱ fér' mou to
Na dei ta déntri̱ po̱s aththoún
tziai ta pouliá po̱s tzoiladoún

Po̱s schaírountai, po̱s pétountai
tziai pásin péra tzi' érkountai
Na dei tou Mái̱ trantáfylla
t' Aoústou mí̱la kótzina

tzi a Panagía Déspoina
pou potzoimízeis ta mo̱rá
nánni nanná nannoúdkia tou
tzi' ýpnon eis ta mmatoúdkia tou

Notes on Pronunciation:

The accents on the letters show where the stress falls.

G before i, y, and e sounds like "y" in "you".
G before a, o, u, r and l sounds like "g" in "give", but is pronounced with a gargling sound.

tz = ch
ai = e (as in "bed")
oi = ee
ei = ee
ou =oo
o = "o" (as in "rob")
nt = nd
th sounds like the "th" in "thick".
d sounds like the "th" in "this".

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!

Thanks and Acknowledgements

Translation by Mama Lisa.

We welcome help fine-tuning the translation. Please email me if you would like to help. Thanks! Mama Lisa

Image: Jack Millet as a Baby (1888), John Singer Sargent