Αγια Μαρίνα τζιαι κυρά - Canciones infantiles chipriotas - Chipre - Mamá Lisa's World en español: Canciones infantiles del mundo entero  - Intro Image

Notas

Pronunciación

Agia Marína tziai kyrá
pou pokoimízeis ta mo̱rá
potzoími̱s̱' to koroúdin mou
to pkio glytzýn traoúdin mou

tz ýpne pou paírneis ta mo̱rá
páre tzi' eménan toúto
Mikrón-mikrón sou to 'do̱ka
meálon fére mou to

Epár' to péra, gýris̱' to
tzai stráfou píso̱ fér' mou to
Na dei ta déntri̱ po̱s aththoún
tziai ta pouliá po̱s tzoiladoún

Po̱s schaírountai, po̱s pétountai
tziai pásin péra tzi' érkountai
Na dei tou Mái̱ trantáfylla
t' Aoústou mí̱la kótzina

tzi a Panagía Déspoina
pou potzoimízeis ta mo̱rá
nánni nanná nannoúdkia tou
tzi' ýpnon eis ta mmatoúdkia tou.

Los acentos indican donde cae el acento tónico.
g antes de i, y, e como "y" en "yo"
g antes a, o, u, r, l como una "g" entre dos vocales (lago, higo etc.).
Tz= ch

ai = e abierta
oi = i
"ei" = i
ou =u
"o" = "o" abierta
nt = nd
th como una "z" española
d: como una "z" dulce, el "th" inglés en "the, this"

Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.