Αγια Μαρίνα τζιαι κυρά - Chansons enfantines chypriotes - Chypre - Mama Lisa's World en français: Comptines et chansons pour les enfants du monde entier  - Intro Image

Notes

Prononciation

Agia Marína tziai kyrá
pou pokoimízeis ta mo̱rá
potzoími̱s̱' to koroúdin mou
to pkio glytzýn traoúdin mou

tz ýpne pou paírneis ta mo̱rá
páre tzi' eménan toúto
Mikrón-mikrón sou to 'do̱ka
meálon fére mou to

Epár' to péra, gýris̱' to
tzai stráfou píso̱ fér' mou to
Na dei ta déntri̱ po̱s aththoún
tziai ta pouliá po̱s tzoiladoún

Po̱s schaírountai, po̱s pétountai
tziai pásin péra tzi' érkountai
Na dei tou Mái̱ trantáfylla
t' Aoústou mí̱la kótzina

tzi a Panagía Déspoina
pou potzoimízeis ta mo̱rá
nánni nanná nannoúdkia tou
tzi' ýpnon eis ta mmatoúdkia tou.

L'accent indique la voyelle accentuée des mots.
g avant i, y, e, comme "y" de "yaourt"
g avant a, o, u, r, l, comme quand on se gargarise (l'air passe continuellement au lieu de s'arrêter comme dans le "g" de "gare")
Tz= tch

ai = è
oi = i
ei = i
o = "o" ouvert comme dans "robe"
nt = nd
th comme le "th" sourd anglais dans "thick"
d: comme le "th" sonore anglais dans "the", "this"

Watch
Merci de nous prévenir si vous pensez que cette vidéo a été supprimée par YouTube.
Merci de nous prévenir si vous pensez que cette vidéo a été supprimée par YouTube.