En esta canción, todo está multiplicado por dos.

Notas

Pronunciación (de Google):

Yī zhǐ hámá yī zhāngzuǐ,
liǎng gè yǎnjīng sìtiáo tuǐ,
pūtōng, pūtōng tiào xiàshuǐ.
Liǎng zhī hámá liǎng zhāngzuǐ,
sì gè yǎnjīng bātiáo tuǐ,
pūtōng, pūtōng tiào xiàshuǐ.

Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.