Los niños asameses suelen llamar la luna "Hermana luna".

Notas

El texto en grafía asamesa:

জোনবাই এ, বেজী এটি দিয়া।
বেজীনো কেলৈ?
মোনা চিলাবলৈ
মোনানো কেলৈ?
ধন ভৰাবলৈ।
ধননো কেলৈ?
হাতী কিনিবলৈ।
হাতীনো কেলৈ?
উঠি ফুৰিবলৈ।
উঠিলেনো কি হয়?
বৰ মানুহ হয়।
হাতীত উঠি পনীৰাম ঘৰলৈ যায়,
আলি বাটৰ মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চায়।.

Watch
La chica no recita las dos últimas líneas en el vídeo más abajo...
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.