טום בללייקה - Tum balalaika - Canciones infantiles israelíes - Israel - Mamá Lisa's World en español: Canciones infantiles del mundo entero  - Intro Image

Texto informatizado

(Disculpen si no se visualiza correctamente en su pantalla):

שטײט אַ בחור און ער טראַכט,
(או: שטײט אַ בחור, שטײט און טראַכט)
טראַכט און טראַכט אַ גאַנצע נאַכט:
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען,
וועמען צו נעמען און ניט פֿאַרשעמען?

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ, טום־באַלאַלײַקע
טום־באַלאַ, טום־באַלאַ, טום־באַלאַלײַקע
טום־באַלאַלײַקע, שפּיל באַלאַלײַקע,
טום־באַלאַלײַקע, פֿריילעך זאָל זײַן!
(או: שפּיל באַלאַלײַקע, פֿריילעך זאָל זײַן!)

מיידל, מיידל, כ'וויל בײַ דיר פֿרעגן:
וואָס קען וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן?
וואָס קען ברענען און ניט אויפֿהערן?
וואָס קען בענקען, וויינען אָן טרערן?

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ...

נאַרישער בחור, וואָס דאַרפֿסטו פֿרעגן?
אַ שטיין קען וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן,
ליבע קען ברענען און ניט אויפֿהערן,
אַ האַרץ קען בענקען, וויינען אָן טרערן!

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ...

וואָס איז העכער פֿון אַ הויז?
וואָס איז פֿלינקער פֿון אַ מויז?
וואָס איז טיפֿער פֿון אַ קוואַל?
וואָס איז ביטער, ביטערער ווי גאַל?

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ...

אַ קוימען איז העכער פֿון אַ הויז,
אַ קאַץ איז פֿלינקער פֿון אַ מויז,
די תּורה איז טיפֿער פֿון אַ קוואַל,
דער טויט איז ביטער, ביטערער ווי גאַל!

טום־באַלאַ, טום־באַלאַ...

Listen
Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.

Partitura

Partitura - טום בללייקה - Tum balalaika

Agradecimientos

Muchas gracias a Aleksandra Grbic Hrustic para esta canción, la traducción inglesa, la música midi y la partitura.

Ich dank aych zeyer!
Thank you in Yiddish