Notas

Pronunciación:

aa lalo bacha lalo
pasè darbachah lalo
bâbait pay shekâr rafta.
ah lalo è mahpârah
mahpârah dar gahwârah
gahwârah telâkâri
band o bâresh morwâri
aa lalo bachah lalo

è: e abierta como en "el"
â: a larga
sh: como la "sh" inglesa

Listen
Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.