Notes

Transliteration

Yekhala belka na telezhke
razdavala vsem oreshki
komu dva
komu tri
vykhodi iz kruga ty.

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Hélène Rice for contributing this rhyme and a French translation!

Let us know what you think!

If you feel any comment below is inappropriate, please email us. Thanks!