Mama Lisa's World
International Music & Culture
Hist, hvor vejen slår en bugt
(Danish Kids Song)

Advertisement
Hist, hvor vejen slår en bugt
Over Where the Road Makes a Turn
Children's Song
(Danish)
Children's Song
(English)

Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt -
hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt,
væggene lidt skæve stå,
ruderne er ganske små,
døren synker halvt i knæ,
hunden gøer, det lille kræ,
under taget svaler kvid're,
solen synker og så vid're.

I den røde aftensol
sidder moder i sin stol -
i den røde aftensol
sidder moder i sin stol,
kinden luer dobbelt rød,
barnet har hun på sit skød,
drengen er så frisk og sund,
æblekinden rød og rund,
se, hvor hun i spøg ham banker
på de søde pusselanker!

Katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg -
katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg,
barsk han den med poten slår
og igen som hofmand står,
moder klapper barnets kind,
se, hvor sødt det sover ind,
drømmer om de engle smukke
i sin lille, pæne vugge.

Over where the road makes a turn
There lies a house so beautiful -
Over where the road makes a turn
There lies a house so beautiful,
The walls stand a little crooked
The windows are very small
The door sags
The dog barks, that little creature,
Under the roof, swallows twitter,
The sun sets and so on.

In the red evening sun
Sits mother in her chair -
In the red evening sun
Sits mother in her chair,
The cheek burns twice as red,
The child she has on her lap,
The boy is so fresh and healthy,
Apple-red cheeks and round,
See, how she in jest hits him
On his cute legs.

The cat stands and bends its back,
But is interrupted by a mosquito -
The cat stands and bends its back,
But is interrupted by a mosquito,
Harshly he hits it with his paw
And again stands regally,
Mother pats the child's cheek
See, how nice he falls asleep,
Dreams about the beautiful angels
In his small, pretty cradle.
 
Watch

Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!

Notes

Lyrics by Hans Christian Andersen 1805-1875.
Melody: Johan Christian Gebauer, 1808-1884.

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Simon Stampe for contributing and translating this song.

Mange tak!

Advertisement
Lyrics & Recordings Needed!

Email us a traditional song or rhyme from your country.

More info.

Mama Lisa Facebook Badge
Mama Lisa Twitter Badge
Mama Lisa Pinterest Badge

Help Grow
Mama Lisa's
World!


Donate $10

Find us on Google+

If you feel any comment below is inappropriate, please email us. Thanks!


Help Grow
Mama Lisa's
World!


Donate $10